Sanja Hamelink
Image default
Arts / Photography

Scriptie nakijken – 3 tips voor je inhoud: resultatensectie

We raden altijd alle studenten die we spreken aan: laat je scriptie nakijken door een professioneel scriptiecorrectiebureau zoals Scriptium. Er is niets waardevollers dan een professional die zijn ongezouten feedback geeft op de scriptie die je geschreven hebt. En natuurlijk zien we ook alleen maar voordelen ontstaan uit het feit dat zo’n corrector alle taal- en typefouten uit je scriptie haalt. Een scriptie bestaat uit vele onderdelen en vandaag bespreken we specifiek de resultatensectie. Doorgaans is dit het vierde hoofdstuk in de scriptie na de inleiding, het theoretisch kader en de methodologie. Hieronder lees je drie tips die zorgen dat jouw resultatensectie aan de basiseisen voldoet.

 

Tip 1: resultaten presenteren

Het hoofddoel van het resultatenhoofdstuk is het presenteren van je gevonden gegevens. Eigenlijk geef je antwoord op de vraag: wat is er uit je praktijkonderzoek gekomen? Je presenteert dus de uitkomsten van de enquêtes en/of je interviews. Je probeert die resultaten zo objectief mogelijk neer te zetten. Het is belangrijk dat de lezer na het lezen van je resultatensectie een goed idee heeft van welke informatie er uit je praktijkonderzoek is gekomen. Ook bevat je resultatensectie een uiteenzetting van de SPSS-resultaten die je eventueel verkregen hebt. Je vertelt dan welke SPSS-functies je hebt toegepast, hoe de berekeningen verlopen zijn, en natuurlijk wat de uitkomsten zijn. Als je statistiekbegeleiding afneemt bij Scriptium, kan een statistiekbegeleider je helpen met het bepalen van welke SPSS-functies geschikt zijn, en met het opschrijven van de statistieksectie.

 

Tip 2: grafieken, afbeeldingen en tabellen

Om het overzicht te bewaren, en te zorgen dat je lezers het spoor niet bijster raken in je resultatensectie, kun je het beste gebruikmaken van overzichtelijke grafieken en tabellen. Deze kun je eenvoudig maken met behulp van Excel of SPSS. Elke grafiek of tabel dient voorzien te worden van een ondertitel en een nummer. En je dient dan te zorgen dat elk nummer besproken wordt in de lopende tekst. Geen enkele grafiek, tabel of afbeelding mag in je scriptie worden opgenomen zonder dat er ook over gesproken wordt in de lopende tekst. Als dat namelijk niet zo is, heeft een tabel of grafiek geen functie en weet een lezer niet precies wat er te zien is. Wil je je scriptie laten nakijken door een scriptiecorrectiebureau als Scriptium, dan zal de corrector ook zeker bekijken of alle grafieken en tabellen leesbaar zijn en voorzien zijn van de juiste gegevens.

 

Tip 3: resultaten en discussie/conclusie scheiden

Een van de meest voorkomende problemen die we zien ontstaan bij een resultatensectie is dat schrijvers de neiging hebben om ook alvast resultaten te interpreteren en te analyseren. Dat is dus niet de bedoeling in de resultatensectie. Je dient daadwerkelijke analyses, interpretaties en conclusies te bewaren tot de conclusie- en discussiesectie. Het kan heel verleidelijk zijn om, vooral bij resultaten die opmerkelijk zijn, alvast een tipje van de sluier op te lichten en een verband te trekken met je onderzoeksvraag of deelvragen. Doe dit dus niet! Een resultatensectie is de droge presentatie van gevonden gegevens. Een corrector zal bij het geven van inhoudelijke feedback op de scriptie hier ook zeker naar kijken.

https://www.scriptium.nl/