Sanja Hamelink
Image default
Arts / Photography

Wat te doen als uw werknemers langduriger ziek zijn?

Sinds jaar en dag is het voor iedereen belangrijk om motivatie te hebben. Als iemand namelijk geen motivatie heeft om iets te doen en dit toch moet doen, dan zal het geleverde werk afgerafeld of van lage kwaliteit zijn. Voor een bedrijf gaat dit uiteindelijk ten koste van de omzet en eventueel ook van bepaalde relaties (indien het mindere werk een rapport of iets dergelijks was voor een klant of zakenpartner). Vaak weten veel mensen wel waardoor de verminderde motivatie wordt veroorzaakt, maar zij weten vervolgens vaak niet hoe zij dit het beste kunnen oplossen zodat de motivatie van de werknemers weer toeneemt. Hierdoor neemt de motivatie in de meeste gevallen nog verder af en zullen werknemers zich vaker of langduriger ziekmelden.

Als werknemers een verminderde motivatie hebben en zich steeds vaker en/ of langduriger ziek gaan melden, dan heeft uw bedrijf er veel baat bij als er een gecertificeerde arbodienst wordt ingeschakeld. Zo heeft een arbodienst als een van haar (vele) werkzaamheden het begeleiden van zieke werknemers waardoor deze zo spoedig mogelijk weer kunnen re-integreren in het bedrijf en hun functie. Zodoende neemt de arbodienst een groot deel van de verzuimbegeleiding op zich. Het overige deel blijft een verantwoordelijkheid voor de werkgever zelf. De taken die de werkgever behoudt zijn als volgt: De werkgever meldt uiterlijk op de vierde ziektedag de werknemer ziek bij de arbodienst, wordt er binnen acht weken (na de eerste dag van ziekmelding) een plan van aanpak opgesteld voor de re-integratie van de werknemer (dit gebeurt in overleg met de werknemer op basis van de probleemanalyse van de arbodienst) en de werkgever meldt de werknemer, indien deze na 42 weken nog steeds ziek is, aan bij het UWV.

Mocht een van uw werknemers echter langer dan een of twee jaar langdurig ziek zijn (zonder een geldige reden, want een griepje kan iedereen overkomen), dan wordt het misschien tijd om de werknemer te laten gaan en om een nieuwe werknemer in zijn of haar plaats aan te nemen. Tijdens een sollicitatieprocedure kunt u, indien u hier behoefte aan heeft, de deskundigheid van een assessmentbureau inschakelen.

http://loopbaannederland.nl