Sanja Hamelink
Image default
Arts / Photography

Het opnemen van de telefoon

Vandaag de dag is het heel belangrijk om goed bereikbaar te zijn, het liefst de hele dag en de hele week. Veel mensen nemen daarbij genoeg met e-mailen of het sturen van een berichtje via de sociale media, maar voor een tevens groot deel van de mensen is het toch ook belangrijk om persoonlijk te kunnen spreken met het bedrijf waarmee zij zaken doen. Ofwel omdat zij graag en gelijk antwoord willen, of omdat zij bijvoorbeeld geen internetaansluiting hebben of willen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de doelgroep van de ouderen in Nederland. Zij hebben vaak geen internet en willen dan graag via de telefoon in contact treden met een bedrijf.

Het vraagt natuurlijk wel heel wat van je bedrijfsvoering om altijd maar bereikbaar te zijn. Je moet of iemand hiervoor aannemen of je moet zelf steeds de telefoon aanpakken. Zeker wanneer je in een klein of middenklein bedrijf werkt is hier wellicht niet altijd tijd of middelen voor. Dan is het fijn om te weten dat je met een antwoordservice wel altijd bereikbaar kunt zijn.

Het lijkt misschien een flinke investering om een telefoondienst in armen te nemen, maar wanneer je het afzet tegen het baat dat je erbij hebt, dan valt dat best wel mee. Anders zou je bijvoorbeeld iemand apart moeten aannemen voor de telefoon, of ervoor vrij moeten maken. Veel kleine bedrijven hebben die mogelijkheden niet. Het aannemen van een telefoondienst kan dan een goede optie zijn omdat je dan wel altijd bereikbaar bent als bedrijf maar daar dan niet zelf steeds helemaal voor verantwoordelijk bent.

Een dergelijk bedrijf kan worden ingehuurd om de telefoon altijd aan te nemen en ook klanten inhoudelijk verder te helpen, maar er kan ook incidenteel gebruik worden gemaakt van de service of alleen worden gebruikt als doorschakelservice op drukke tijden of dagen.

https://www.bizziphone.com/