Sanja Hamelink
Image default
Industrie

5 Tips voor veilig hijsen

Zware voorwerpen verplaatsen met behulp van hijsmiddelen: als je niet accuraat te werk gaat, kan dit best gevaarlijk zijn. Ondanks de strenge wet- en regelgeving omtrent hijsmiddelen, gebeuren er nog steeds ongelukken in Nederland door verkeerd gebruik van hijsmiddelen en hijsgereedschappen. Dit komt vaak door een gebrek aan kennis om op een veilige manier te werk te gaan met hijsmiddelen en -gereedschappen. Ook worden er soms te veel risico’s genomen om bijvoorbeeld tijd te besparen, vanwege de werkdruk. Om nog meer ongelukken te voorkomen, lees je in deze blog 5 tips voor veilig hijsen.

Tip 1: laat je hijsmiddelen op tijd keuren

Hijsmiddelen moeten regelmatig gekeurd worden. Niet alleen periodiek door een deskundige, maar ook door de gebruiker elke keer nadat hij het middel heeft gebruikt. Hierbij kijk je als gebruiker naar verschillende zaken:

  • Je kijkt globaal of er geen afwijkingen te zien zijn;
  • Je controleert of er geen schade te bespeuren valt;
  • Je controleert of verschillende knoppen en functies nog werken;
  • Je controleert of de noodrem nog werkt.

De verplichte periodieke keuring wordt uitgevoerd op basis van wet- en regelgeving. Hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van het soort middel of werktuig en de gebruiksintensiteit hiervan. Bij zo’n keuring wordt er gekeken of er sprake is van achteruitgang, veroudering of slijtage van hijsmiddelen. Ook wordt er gekeken of er voldoende onderhoud is gepleegd. Verder wordt er eens in de zoveel tijd een beproevingstest gedaan met een trekbank.

Tip 2: overschrijd niet de toelaatbare last

Elk hijswerktuig of hijsmiddel heeft een veilig toelaatbare last. Deze veilig toelaatbare last moet te allen tijde op het hijsmaterieel aangegeven staan. Bij een hijsmiddel dat uit verschillende onderdelen bestaat en daardoor verschillende veilig toelaatbare lasten bevat, is de laagste veilig toelaatbare last leidend. Controleer deze waarde goed en overschrijd nooit deze last om ongelukken te voorkomen.

Tip 3: maak op tijd melding van beschadigingen

Bemerk je afwijkingen of beschadigingen aan hijswerktuigen? Stop dan meteen met het gebruik hiervan en licht anderen in. Het is beter om hierbij ‘overdreven’ voorzichtig te zijn dan te denken dat het er nog wel even mee door kan, zodat je die ene klus op tijd af kunt hebben. Veiligheid gaat immers altijd voor. Je wilt niet dat er onnodig ongelukken gebeuren.

Tip 4: gebruik de juiste verbindingsgereedschappen

Om de veiligheid te waarborgen, is het belangrijk om het juiste gereedschap te kiezen om de last en het hijswerktuig te verbinden. Gebruik bijvoorbeeld een takeloog dat de hoeveelheid last aankan. Het gebruik van een verkeerd takeloog kan bijvoorbeeld beschadiging van de last of van het hijsgereedschap veroorzaken, kan ongevallen veroorzaken en leidt tot energieverspilling. Ook hijsgereedschap, zoals een takeloog, een magneet of een hijsketting, moeten periodiek gekeurd worden. Naast de periodieke keuring moet het gereedschap wederom ook gecontroleerd worden door werknemers na gebruik. Hierbij moet gecheckt worden of er roestplekken of verkleuringen zichtbaar zijn en of er slijtages of breuken te zien zijn. Bovendien moet hijsgereedschap dat ouder is dan één jaar voorzien worden van een certificaat.

Tip 5: check de keuringssticker

Nadat hijswerktuigen periodiek gekeurd zijn, krijgen ze een sticker van Vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. Deze sticker heeft een bepaalde kleur, waaraan je kunt zien wanneer het werktuig voor het laatst gekeurd is. Let voor je eigen veiligheid op de aanwezigheid van deze sticker. Is deze niet te zien of zit er een sticker op met een kleur die aangeeft dat de keuring te lang geleden heeft plaatsgevonden? Vraag dan de eigenaar van het werktuig om een verklaring hiervoor.